نمونه سوالات فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)

دانلود (pdf) نمونه سوالات تستی فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) (سال 1403)

دانلود فایل سوالات تستی فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) به همراه پاسخ صحیح - دانلود نمونه سوالات ادواری فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)

تعداد سوالات 265
تعداد فایل 7

نمونه سوالات

سوال 1: اگر سکه های مریمی اونس و توله هندی را حرارت دهیم چه نوع تغییر رنگی مشاهده می شود؟

هر دو زرد رنگ می شوند

هر دو سیاه می شوند

هیچ نوع تغییری در رنگ مشاهده نمی شود

هیچکدام

سوال 2: پودر تنه کار چه نوع ماده ای است؟

ماده ای گدازآور و روانساز

ماده ای گداز آور

ماده ای روانساز

هیچکدام

سوال 3: جنس کف کارگاه های ذوب و شمش ریزی فلزات قیمتی از چه ماده ای باید باشد؟

از جنس مواد نسوز

از جنس مواد آهن

از جنس پلاتین

از جنس مواد نسوز یا آهن

سوال 4: قابلیت شکل پذیری فلزات قیمتی را در حالت مذاب چه می نامند؟

قابلیت چکش کاری

قابلیت خم کاری

قابلیت ریخته گری

قابلیت برش کاری

سوال 5: وزن ﺳﮑﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﻃﻼ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟

2.880 گرم

3.94 گرم

معادل 8.255 ﮔﺮم اﺳﺖ

ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎرآزادي اﺳﺖ

سوال 6: ﻋﯿﺎر ﺳﮑﻪ ﻣﺮﯾﻤﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

24

18

20

22

سوال 7: ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻃﻼي ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

از روي ﻗﺴﻤﺖ آن

از روي رﻧﮓ و وزن آن

از ﺳﺎل ﺿﺮب آن

از روي ﺻﺪاي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺗﺎب آن روي زﻣﯿﻦ

سوال 8: اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼو ﺟﻮاﻫﺮ

ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاذه ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

سوال 9: ﯾﻮرو واﺣﺪ ﭘﻮل ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

آﻣﺮﯾﮑﺎ، آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﯾﻮﻧﺎن

سوال 10: ﻃﻼي ﻗﺮﻣﺰ اﮐﺜﺮا ﺑﺎ ﻃﻼي زرد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮري ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

ﺑﺮاي ﺗﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻃﻼ

ﺑﺮاي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﯿﺎر ﻃﻼ

ﺑﺮاي ﺗﻨﺎﺳﺐ رﻧﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃﻼ

ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ

محتوای فایل فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)

⭐️- 265 سوال تستی فروشندگی طلا و جواهر + پاسخنامه

⭐️- جزوه آموزشی فروشندگی طلا و جواهر (18 صفحه)

⭐️- جزوه اطلاعاتی درباره فروشندگی و ساخت و ساز مغازه و گالری های طلا (14 صفحه)

⭐️- استاندارد مهارت و آموزشی فروشندگی طلا و جواهر

📌 قیمت منصفانه برای این آزمون اعمال شد

🔔 در راستای تحقق اهداف سایت که دسترسی آسان همه افراد کشور به سوالات فنی و حرفه ای و ارتقاء سطح علمی کشور است، قیمت فایل‌های این آزمون با وجود کامل‌تر بودن نسبت به دیگر سایت ها، بر اساس محتوا و نوع آزمون‌ها تعیین شده است و از سایر سایت‌ها با قیمت منصفانه‌تری ارائه می‌شود.

راهنمای خرید فایل سوالات فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)

این صفحه برای دانلود فایل های آزمون است

فایل دانلود شده با فرمت فشرده zip است که برای خارج کردن آن از حالت فشرده نیاز به نصب نرم افزار اضافه نیست

فایل های اصلی با فرمت pdf است که قابلیت چاپ و یا خواندن در موبایل، تبلت و کامپیوتر را دارد

برای خرید از بخش سبز رنگ بالای صفحه بر روی کلید "خرید فایل" کلیک نمایید

پس از آن به صفحه پرداخت بانکی وارد خواهید شد و مبلغ درج شده را پرداخت کنید

پس از پرداخت مبلغ در صورت موفقی بودن تراکنش به صورت اتوماتیک همین صفحه برمیگردید

در بخش سبز رنگ گزینه خرید فایل به دانلود فایل تغییر می‌کند و می بایست بر روی "دانلود فایل" کلیک کنید

در مراجعه های بعدی برای دانلود فقط لازم است وارد سایت شده باشید

درباره فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)

آزمون فروشنده طلا و نقره و جواهر در شاخه طلا و جواهرسازی زیر مجموعه گروه فرهنگ و هنر فنی و حرفه ای کشور

نمونه سوال های دوره های مختلف فنی و حرفه ای و آزمون آنلاین و آزمون ادواری

 

فروشنده طلا و جواهر کسی است که فلزات و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و ابزارآلات مورد نیاز طلافروشی را بشناسد و از عهده عیارسنجی و محک زدن فلزات و توزین آنها برآمده و کنترل و بازرسی مراحل عیارسنجی را انجام داده و از عهده محاسبات کلی معاملاتی طبق استانداردهای داخلی و خارجی برآید.

 

اگر شما قصد دارید تا در شاخه فروشندگی طلا و نقره و جواهر مدرک معتبری دریافت کنید. باید علاوه بر گذراندن دوره های فنی و حرفه ای باید در آزمون مربوطه نیز نمره قبولی را کسب نمایید. نمونه سوالات امتحان فروشندگی طلا و جواهر فنی حرفه ای به عنوان منبع برای آشنایی با آزمون و یافتن آمادگی لازم برای شرکت در آزمون های فنی حرفه ای است.

 

شایستگي ها

توانایی شناخت ابزارآلات موردنیاز طلافروشی و کاربرد آنها

توانایی تشخیص فلزات قیمتی و نیمه قیمتی

توانایی شناخت سکه های رایج بانکی

توانایی شناخت انواع طلاهای موجود در بازار

توانایی توزین فلزات و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

توانایی عیارسنجی (محک زدن فلزات قیمتی)

توانایی بازرسی و کنترل درستی انجام مراحل عیارسنجی فلزات قیمتی

 

قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان فنی و حرفه ای

این بسته طلایی، حاوی مجموعه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای در چند سال اخیر می باشد. 

هدف ما صرفه جویی در وقت و هزینه شماست.

امید که گامی در جهت ارتقای سطح آموزش های فنی و حرفه ای کشور برداریم.

 

مخاطبان این دوره:

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط

کلیه علاقه مندان به فعالیت در حوزه فروشندگی طلا و جواهر و طلا فروشی

 

بازار کار

فروشنده طلا و نقره و جواهر 

 

نمونه سوالات تستی طلا فروشی از شما یک حرفه ای می سازد

 

با وجود آنکه آزمون فروشنده طلا و جواهر فنی حرفه ای، سختی های مربوط به خودش را دارد اما نمونه سوالات تستی فروشندگی طلا و نقره و جواهر این امکان را برای متقاضیان این رشته فراهم می آورد تا با مطالعه این مجموعه علاوه بر سنجیدن مهارت های خود برای شرکت در آزمون، میزان قبولی خود را تا حد بسیار بالایی افزایش دهند.

 

این نمونه سوالات قابل استفاده برای تمامی داوطلبان و هنرجویانی است که قصد شرکت در دوره های آموزشی ادواری و همچنین آزمون فروشنده طلا و نقره و جواهر فنی حرفه ای را دارد می باشد.

 

نمونه سوالات فروشندگی طلا با جواب

 

نمونه سوالات فروشنده طلا و نقره و جواهر با جواب همان گونه که از نامش برمی آید از جمله کامل ترین و تخصصی ترین سوالات تستی است که به همراه جواب در اختیار متقاضیان این رشته قرار داده می شود.

 

 محتویات موجود در این مجموعه از موارد زیر می باشد:

• مهم ترین نمونه سوالات دوره های پیشین

• سوالات تستی آزمون های قبل همراه با جواب

• سوالات آزمون ادواری همراه با جواب

 

موفقیت شما را در آزمون فروشنده طلا و نقره و جواهر آرزومندیم ❤️

نمونه سوالات رایگان فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)

نمونه سوالات رایگان فروشندگی طلا با جواب

بهترین صفاتی که یک فروشنده طلاجواهر بایستی به آن آراسته باشد چیست ؟

الف) راستگویی 

ب) خوش رفتاری 

ج) صداقت و تقوای الهی ✔️

د) احترام به مشتری

 

با توجه به اینکه غالب مشتریان طلا و جواهر فروش ها را طبقه خانمها و نوامیس مردم تشکیل می دهند چه موضوعی در برخورد با آنها حایز اهمیت فراوان است ؟

الف) رعایت ادب 

ب) احترام به مشتری

ج) صداقت

د) رعایت شئون اسلامی ✔️

 

فروشندگان طلاوجواهر در مواجه با خانم های بدحجاب ملزم به رعایت چه نکته ای هستند ؟

الف) مانند یک مشتری معمولی با آنها رفتار می شود

ب) سریعا از مغازه خارج می شویم          

ج) خودداری از پذیرفتن آنها ✔️

 د) هیچکدام

 

طلا و جواهر فروش از انجام معامله با چه نوع افرادی بایستی اجتناب ورزد تا دچار مشکلات نگردد؟

الف) افراد کم سن

ب) افرادی که به صورت قسطی خرید می کنند

ج) افراد معتاد و مظنون به سرقت ✔️

د) هیچکدام

 

فروشنده طلا وجواهر چگونه می تواند مشتریان مظنون را از افراد معمولی تشخیص دهد؟

الف) از پوشش لباس آنها

ب) از چهره و صورت آنها                                           

ج) از روی نگرانی و اضطراب آنها ✔️

د) از مقدار خرید آنها


نمونه سوال فروشنده طلا ادواری


اگر سکه های مریمی اونس و توله هندی را حرارت دهیم چه نوع تغییر رنگی مشاهده می شود؟

الف) هر دو زرد رنگ می شوند 

ب) هر دو سیاه می شوند

ج) هیچ نوع تغییری در رنگ مشاهده نمی شود ✔️

د) هیچکدام

 

سکه های دوره قاجاریه رانام ببرید؟

الف) سکه های ناصرالدین شاهی 

ب) سکه های مظفر الدین شاهی

ج) سکه های احمد شاهی 

د) تمام موارد ✔️

 

جنس سکه درهم از چیست؟

الف) از طلا 

ب) از مس 

ج) از نقره ✔️

د) از پلاتین

 

کف و سرباره های مربوط به پودر زغال سنگ و تنه کار را چگونه از سطح فلز مذاب می گیرند؟

الف) توسط ملاغه فلزی مخصوص 

ب) توسط یک میله مسی مخصوص

ج) توسط یک میله آهنی مخصوص 

د) توسط یک میله گرافیکی مخصوص ✔️

 

نمونه سوالات فنی حرفه ای طلا فروشی فنی حرفه ای با جواب

 

پودر تنه کار چه نوع ماده ای است؟

الف) ماده ای گدازآور و روانساز ✔️

ب) ماده ای گداز آور

ج) ماده ای روانساز 

د) هیچکدام

 

علت این که شمش منجمد شده فلزات قیمتی به راحتی از قالب خارج می شود چیست؟

الف) انبساط شمش بعداز سرد شدن 

ب) به دلیل استفاده از قالب مخصوص

ج) انقباض شمش بعد از سرد شدن ✔️

د) هیچکدام

 

جنس کف کارگاه های ذوب و شمش ریزی فلزات قیمتی از چه ماده ای باید باشد؟

الف) از جنس مواد نسوز 

ب) از جنس مواد آهن

ج) از جنس پلاتین 

د) از جنس مواد نسوز یا آهن ✔️

 

قبل از ذوب براده ها و ذرات قیمتی جهت بازیابی آنها در کوره چه عملی انجام می شود؟

الف) شستشو می دهیم

ب) ناخالصی ها را جدا می کنیم

ج) کل براده ها را در کوره می ریزیم

د) ذرات آهن آن را با آهنربا جدا می کنیم ✔️

 

چهار مورد از خواص فیزیکی مهم مواد را که طلا و جواهر سازان با آن سروکار پیدا می کنند نام ببرید؟

الف) نقطه ذوب 

ب) جرم مخصوص و قابلیت هدایت حرارتی

ج) نقطه جوش 

د) تمام موارد ✔️

 

سوالات امتحان فروشنده طلا فنی حرفه ای با پاسخ

 

قابلیت تغییر شکل فلزات قیمتی را به کمک نیروی فشار و ضربه چه می نامند ؟

الف) قابلیت چکش خواری ✔️

ب) قابلیت خم کاری 

ج) قابلیت برش کاری 

د) هیچکدام

 

قابلیت شکل پذیری فلزات قیمتی را در حالت مذاب چه می نامند؟

الف) قابلیت چکش کاری 

ب) قابلیت خم کاری

ج)قابلیت ریخته گری ✔️

د) قابلیت برش کاری

 

اگر مقداری فلز روی در آلیاژ برنج کم باشد چه رنگی پیدا می کند؟

الف) رنگ زرد 

ب) رنگ صورتی ✔️

ج) رنگ سیاه 

د) رنگ قرمز

 

آلیاژی از مس و قلع که در کارهای ریخته گری و ساخت اشیاء زینتی مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟

الف) مفرغ ✔️

ب) روی 

ج)برنج 

د) مس

 

نمونه سوالات فروشندگی طلا فنی حرفه ای با جواب

 

در چه صورت نمی توان آثار خطوط روی ورق نورد کاری شده را محو کرد؟

الف) اگر عمق خطوط کم باشد 

ب) اگر عمق خطوط زیاد باشد✔️

ج) اگر عمق ورق کم باشد 

د) اگر ضخامت ورق کم باشد

 

برای اندازه گیری ضخامت بسیار نازک ورق و مفتول فلزات قیمتی نوردکاری شده چه وسایلی را می توان بکار برد؟

الف) کلیس 

ب) میکرومتر

ج) شابلون های ورق و مفتول 

د) تمام موارد✔️

 

عمل تابکاری ورق یا مفتول در حین نورد کاری چه تاثیری روی فلز دارد؟

الف) باعث سخت شدن مجدد فلز می شود 

ب) تغییری نمی کند

ج) باعث نرم شدن مجدد فلز می شود ✔️

د) هیچکدام

 

در عمل تابانیدن فلزات قیمتی نورد شده حرارت دادن تا چه میزانی باید صورت گیرد؟

الف) تا آنجا که فلز در اثر حرارت کاملا قرمز شود ✔️

ب) تا آنجا که فلز تا حدودی گرم شود

ج) تا آنجا که فلز بصورت مذاب درآید

د) هیچکدام

 

برای جلوگیری از گیر کردن و پاره شدن و فرسودگی زودرس تیغه اره طلا و جواهرسازی آنرا با چه ماده ای روانکاری می کنند؟

الف) با روغن 

ب) با آب 

ج) با موم عسل ✔️

د) با گریس

 

وزن ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﻬﻠﻮي ﺳﺎﺑﻖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ

الف ) ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر آزادي اﺳﺖ

ب ) معادل ۱.۵ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر آزادي اﺳﺖ

ج ) معادل ۸.۲۵۵ ﮔﺮم اﺳﺖ

د ) ﻫﻤﻮزن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎرآزادي اﺳﺖ ✔️

 

وزن ﺳﮑﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﻃﻼ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟

الف ) ۲.۸۸۰ ✔️

ب ) ۳.۹۴ گرم

ج ) معادل ۸.۲۵۵ ﮔﺮم اﺳﺖ

د ) ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎرآزادي اﺳﺖ

 

ﻋﯿﺎر ﺳﮑﻪ ﻣﺮﯾﻤﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

الف ) ۲۴ ✔️

ب ) ۱۸

ج ) ۲۰

د ) ۲۲

دانلود نمونه سوال فروشنگی طلا (طلا فروشی) با جواب

 

ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻃﻼي ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

الف ) از روي ﻗﺴﻤﺖ آن

ب ) از روي رﻧﮓ و وزن آن ✔️

ج ) از ﺳﺎل ﺿﺮب آن

د ) از روي ﺻﺪاي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺗﺎب آن روي زﻣﯿﻦ

 

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

الف ) ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن

ب ) ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼو ﺟﻮاﻫﺮ

ج ) ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ✔️

د ) ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاذه ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

 

ﯾﻮرو واﺣﺪ ﭘﻮل ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

الف ) آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ

ب ) ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ✔️

ج ) آﻟﻤﺎن،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

د ) آﻣﺮﯾﮑﺎ، آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﯾﻮﻧﺎن

 

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي درﻫﻢ اﻣﺎرات ﺑﺎ دﻻر ﭼﻪ ﻋﺪدي اﺳﺖ؟

الف ) ۳.۶۶ ✔️

ب ) ۳.۷۸

ج ) ۲.۲۸

د ) ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ

 

ﻃﻼي ﻗﺮﻣﺰ اﮐﺜﺮا ﺑﺎ ﻃﻼي زرد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮري ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

الف ) ﺑﺮاي ﺗﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻃﻼ

ب ) ﺑﺮاي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﯿﺎر ﻃﻼ

ج ) ﺑﺮاي ﺗﻨﺎﺳﺐ رﻧﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃﻼ ✔️

د ) ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ

 

ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﺑﺎزار آزاد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ دارد؟

الف ) ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ✔️

ب ) ﺑﺎﻧک ها

ج ) ﺑﺎﻧک ها و ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ

د ) همه موارد

 

اﻧﻮاع ﺗﺮاش ﺑﺮﻟﯿﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از.........

الف ) گرد - مارکیز - اشک

ب ) گرد - مارکیز - اشک - پرنس

ج ) گرد - مارکیز - اشک - پرنس - باگت - قلب - اورال ✔️

د ) چهارگوش - گرد - بیضی

 

اگر سکه های مریمی اونس و توله هندی را حرارت دهیم چه نوع تغییر رنگی مشاهده می شود؟

الف) هر دو زرد رنگ می شوند

ب) هر دو سیاه می شوند

ج) هیچ نوع تغییری در رنگ مشاهده نمی شود

د) هیچکدام

 

سکه های دوره قاجاریه رانام ببرید؟

الف) سکه های ناصرالدین شاهی

ب) سکه های مظفر الدین شاهی

ج) سکه های احمد شاهی

د) تمام موارد

 

جنس سکه درهم از چیست؟

الف) از طلا 

ب) از مس 

ج) از نقره 

د) از پلاتین

 

کف و سرباره های مربوط به پودر زغال سنگ و تنه کار را چگونه از سطح فلز مذاب می گیرند؟

الف) توسط ملاغه فلزی مخصوص 

ب) توسط یک میله مسی مخصوص

ج) توسط یک میله آهنی مخصوص 

د) توسط یک میله گرافیکی مخصوص

 

پودر تنه کار چه نوع ماده ای است؟

الف) ماده ای گدازآور و روانساز 

ب) ماده ای گداز آور

ج) ماده ای روانساز 

د) هیچکدام

 

علت این که شمش منجمد شده فلزات قیمتی به راحتی از قالب خارج می شود چیست؟

الف) انبساط شمش بعداز سرد شدن 

ب) به دلیل استفاده از قالب مخصوص

ج) انقباض شمش بعد از سرد شدن 

د) هیچکدام

 

جنس کف کارگاه های ذوب و شمش ریزی فلزات قیمتی از چه ماده ای باید باشد؟

الف) از جنس مواد نسوز 

ب) از جنس مواد آهن

ج) از جنس پلاتین 

د) از جنس مواد نسوز یاآهن

 

قبل از ذوب براده ها و ذرات قیمتی جهت بازیابی آنها در کوره چه عملی انجام می شود؟

الف) شستشو می دهیم

ب) ناخالصی ها را جدا می کنیم

ج) کل براده ها را در کوره می ریزیم

د) ذرات آهن آن را با آهنربا جدا می کنیم

 

چهار مورد از خواص فیزیکی مهم مواد را که طلا و جواهر سازان با آن سروکار پیدا می کنند نام ببرید؟

الف) نقطه ذوب 

ب) جرم مخصوص و قابلیت هدایت حرارتی

ج) نقطه جوش 

د) تمام موارد

 

قابلیت تغییر شکل فلزات قیمتی را به کمک نیروی فشار و ضربه چه می نامند ؟

الف) قابلیت چکش خواری 

ب) قابلیت خم کاری 

ج) قابلیت برش کاری 

د) هیچکدام

 

قابلیت شکل پذیری فلزات قیمتی را در حالت مذاب چه می نامند؟

الف) قابلیت چکش کاری 

ب) قابلیت خم کاری

ج)قابلیت ریخته گری 

د) قابلیت برش کاری

 

اگر مقداری فلز روی در آلیاژ برنج کم باشد چه رنگی پیدا می کند؟

الف) رنگ زرد 

ب) رنگ صورتی 

ج) رنگ سیاه 

د) رنگ قرمز

 

آلیاژی از مس و قلع که در کارهای ریخته گری و ساخت اشیاء زینتی مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟

الف) مفرغ 

ب) روی 

ج)برنج 

د) مس

 

در چه صورت نمی توان آثار خطوط روی ورق نورد کاری شده را محو کرد؟

الف) اگر عمق خطوط کم باشد 

ب) اگر عمق خطوط زیاد باشد

ج) اگر عمق ورق کم باشد 

د) اگر ضخامت ورق کم باشد

 

برای اندازه گیری ضخامت بسیار نازک ورق و مفتول فلزات قیمتی نوردکاری شده چه وسایلی را می توان بکار برد؟

الف) کلیس 

ب) میکرومتر

ج) شابلون های ورق و مفتول 

د) تمام موارد

 

عمل تابکاری ورق یا مفتول در حین نورد کاری چه تاثیری روی فلز دارد؟

الف) باعث سخت شدن مجدد فلز می شود 

ب) تغییری نمی کند

ج) باعث نرم شدن مجدد فلز می شود 

د) هیچکدام

 

در عمل تابانیدن فلزات قیمتی نورد شده حرارت دادن تا چه میزانی باید صورت گیرد؟

الف) تا آنجا که فلز در اثر حرارت کاملا قرمز شود

ب) تا آنجا که فلز تا حدودی گرم شود

ج) تا آنجا که فلز بصورت مذاب درآید

د) هیچکدام

 

برای جلوگیری از گیر کردن و پاره شدن و فرسودگی زودرس تیغه اره طلا و جواهرسازی آنرا با چه ماده ای روانکاری می کنند؟

الف) با روغن 

ب) باآب 

ج) با موم عسل 

د) با گریس

ثبت نظر

نظرات ثبت شده

جواهری مسعود: دقیقا همون سوالاتی که سایت های دیگه با قیمت نجومی میفروشند اینجا قیمت ارزون داره.کاش همین رو میخریدم از اول

اطلاعات استاندارد فروشنده طلا و نقره و جواهر

عنوان فارسی: فروشنده طلا و نقره و جواهر
عنوان لاتین: Gold seller
خوشه: فرهنگ و هنر
گروه: طلا و جواهرسازی
کد استاندارد: 4-31/35/1/2
پیش نیاز: ندارد
فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)
تعداد سوالات: 237
تعداد دفترچه: 6 فرهنگ و هنر
این آزمون در اپلیکیشن موبایلی آزمونیا (اندرویدی - Android) قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید از کافه بازار یا مایکت دانلود نمایید.

نمونه مدرک فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)

نمونه مدرک فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) فنی و حرفه ای

آزمون های مرتبط

طراحی طلا و جواهر سازی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

1480 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

265 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

فیروزه کوبی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

135 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

مخراجکاری (گوهر نشانی)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

214 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

مرصع کار

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

188 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

701 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

گوهرشناسی (جواهرشناسی)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

525 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آزمون فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای سوالات تستی فروشندگی طلا و جواهر دانلود سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی حرفه ای آزمون فروشندگی طلا و جواهر آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی فروشندگی طلا و جواهر آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین آزمون آنلاین آتلیه آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین فنی و حرفه ای آزمون تستی آزمون تستی فروشندگی طلا و جواهر آزمون دوره های چاپ آزمون دوره های فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای آزمون من آزمون مهارت های فنی و حرفه ای امتحان تستی امتحان تستی فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر نمونه سوالات آزمون فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای با جواب دانلود نمونه سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی حرفه ای نمونه سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای نمونه سوالات فروشندگی طلا و جواهر ارشاد کتاب مجموعه سوالات فروشندگی طلا و جواهر دانلود رایگان کتاب فروشندگی طلا و جواهر خرید کتاب فروشندگی طلا و جواهر نمونه سوالات آزمون فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای نمونه سوالات تستی فروشندگی طلا و جواهر با جواب رایگان نمونه سوالات آزمون ادواری فروشندگی طلا و جواهر نمونه سوالات فنی حرفه ای فروشندگی طلا و جواهر آزمون عملی فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای سوالات فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای آزمون فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای سوالات تستی فروشندگی طلا و جواهر دانلود سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی حرفه ای آزمون فروشندگی طلا و جواهر آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی فروشندگی طلا و جواهر آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آزمون فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای سوالات تستی فروشندگی طلا و جواهر دانلود سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی حرفه ای آزمون فروشندگی طلا و جواهر آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی فروشندگی طلا و جواهر آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین طلا فروشی آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین فنی و حرفه ای آزمون تستی آزمون تستی فروشندگی طلا و جواهر طلا آزمون دوره های فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای سوالات طلافروشی فنی حرفه ای آزمون مهارت های فنی و حرفه ای امتحان فنی حرفه ای طلافروشی امتحان تستی فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر نمونه سوالات آزمون فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای با جواب دانلود نمونه سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی حرفه ای نمونه سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای نمونه سوالات فروشنده طلا کتاب مجموعه سوالات فروشندگی طلا و جواهر دانلود رایگان کتاب فروشندگی طلا و جواهر خرید کتاب فروشندگی طلا و جواهر نمونه سوالات آزمون فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای نمونه سوالات تستی فروشندگی طلا و جواهر با جواب رایگان نمونه سوالات آزمون ادواری فروشندگی طلا و جواهر نمونه سوالات فنی حرفه ای فروشندگی طلا و جواهر آزمون عملی فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای سوالات فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای آزمون فروشندگی طلا و جواهر ازمون فروشندگی طلا و جواهر دانلود سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی حرفه ای آزمون فروشندگی طلا و جواهر آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی فروشندگی طلا و جواهر آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین آزمون آنلاین آتلیه آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر آزمون فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای سوالات تستی فروشندگی طلا و جواهر دانلود سوالات فروشندگی طلا و جواهر فنی حرفه ای ازمون فروشندگی طلا و جواهر ازمون آزمایشی ازمون ازمایشی فروشندگی طلا و جواهر دانلود نمونه سوالات طلا فروشی فنی حرفه ای نمونه سوالات طلا فروشی فنی و حرفه ای نمونه سوالات طلا فروشی ارشاد کتاب مجموعه سوالات طلا فروشی دانلود رایگان کتاب طلا فروشی خرید کتاب طلا فروشی نمونه سوالات آزمون طلا فروشی فنی و حرفه ای نمونه سوالات تستی طلا فروشی با جواب رایگان نمونه سوالات آزمون ادواری طلا فروشی نمونه سوالات فنی حرفه ای طلا فروشی آزمون عملی طلا فروشی آزمون آنلاین طلا فروشی فنی و حرفه ای سوالات فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای آزمون طلا فروشی ازمون طلا فروشی دانلود سوالات طلا فروشی فنی حرفه ای آزمون طلا فروشی آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی طلا فروشی آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین آزمون آنلاین آتلیه آزمون آنلاین طلا فروشی آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین طلا فروشی آزمون آنلاین طلا فروشی آزمون طلا فروشی طلا فروشی طلا فروشی فنی و حرفه ای سوالات تستی طلا فروشی دانلود سوالات طلا فروشی فنی حرفه ای ازمون طلا فروشی ازمون آزمایشی ازمون ازمایشی طلا فروشی اپ اندروید فنی و حرفه ای برنامه موبایل فنی و حرفه ای نمونه سوالات فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) فنی و حرفه ای موبایل برنامه کاربردی فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) فنی و حرفه ای دانلود اپلیکیشن آزمونیا اپ آزمونیا فنی و حرفه ای برنامه فنی و حرفه ای سوالات فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) برنامه آزمونیا برنامه تست آنلاین فنی حرفه ای فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) برنامه موبایل آزمون فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) نمونه سوالات فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) فنی و حرفه ای برای موبایل سوالات فروشندگی طلا و جواهر (طلافروشی) در موبایل برنامه فنی وحرفه ای (نمونه سوالات) دانلود برنامه فنی حرفه ای برای اندروید معرفی اپلیکیشن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای