آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک

آزمون آنلاین تستی برنامه نویسی ویژوال بیسیک با 241 سوال به همراه پاسخ صحیح

تعداد سوالات 241
بازدید 2504
شرکت‌کننده 59

نمونه سوالات

سوال 1: کدام نوع از متغیرها را می توان به صورت ضمنی تعریف کرد؟

عددی

رشته ای

منطقی

عددی و رشته ای

سوال 2: با خاصیت DrawWidth ضخامت خطوط را در کدامیک از متدهای زیر می توان تعیین کرد؟

Pset

Circle

Line

هرسه گزینه صحیح هستند

سوال 3: کدام گزینه باعث می شود تا جهت چاپ اطلاعات روی کاغذ به صورت افقی باشد؟

Print.Orientation=1

Printer.Page

Print.Orientation=2

Printer.Paper Size=9

سوال 4: کدام متد باعث متوقف شدن عملیات چاپ می شود؟

Newpage

KillDoc

EndDoc

Endorint

سوال 5: به آرایه هایی که اندازه آنها در زمان اجرا تغییر می کند چه می گویند؟

آرایه های کنترل

آرایه های ایستا

آرایه های متغیر

آرایه های پویا

سوال 6: با کدام عملیات می توان عملیات چاپ را در زمان چاپ اطلاعات خاتمه داد؟

Newpage

KillDoc

EndDoc

Endorint

سوال 7: نتیجه حاصل از عبارت 22/11+(317)برابر است با:

7

4

5

6

سوال 8: برای ظاهرشدن نوار پیمایش درون یک کادرمتن از کدام ویژگی می توان استفاده کرد؟

Multiline

Alignment

Text

Borderstyle

سوال 9: در کدامیک از زبان های زیر می توان از روش برنامه نویسی ساخت یافته استفاده کرد؟

ویژوال بیسیک

++C

دلفی

هرسه مورد صحیح است

سوال 10: کدام پنجره اجزای تشکیل دهنده برنامه مثل فرم ها و پروژه ها را به صورت ساختار درختی نمایش می دهد؟

پنجره طراحی فرم

پنجره خواص

پنجره پروژه

پنجره تعیین موقعیت فرم

درباره برنامه نویسی ویژوال بیسیک

آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک در شاخه فناوری اطلاعات زیر مجموعه گروه صنعت فنی و حرفه ای کشور

نمونه سوال های دوره های مختلف فنی و حرفه ای و آزمون آنلاین و آزمون ادواری

ثبت نظر

نظرات ثبت شده

آزمون های مرتبط

آزمون رایانه کار ICDL درجه 2

رایانه کار ICDL درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

2840 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون ICDL

ICDL

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

4420 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون ICDL

ICDL

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

4420 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون اکسل با جواب

اکسل با جواب

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

665 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

874 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون اینترنت

اینترنت

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

97 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون طراحی گرافیک رایانه ای

طراحی گرافیک رایانه ای

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

995 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون کاربر رایانه فنی و حرفه ای

کاربر رایانه فنی و حرفه ای

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

609 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون ICDL 2007

ICDL 2007

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

760 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک

برنامه نویسی ویژوال بیسیک

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

241 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون کاربر نرم افزار اداری

کاربر نرم افزار اداری

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

456 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی برنامه نویسی ویژوال بیسیک آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین آزمون آنلاین آتلیه آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک آزمون آنلاین فنی و حرفه ای آزمون تستی آزمون تستی برنامه نویسی ویژوال بیسیک آزمون دوره های چاپ آزمون دوره های فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای آزمون من آزمون مهارت های فنی و حرفه ای امتحان تستی امتحان تستی برنامه نویسی ویژوال بیسیک برنامه نویسی ویژوال بیسیک نمونه سوالات آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک فنی و حرفه ای با جواب دانلود نمونه سوالات برنامه نویسی ویژوال بیسیک فنی حرفه ای نمونه سوالات برنامه نویسی ویژوال بیسیک فنی و حرفه ای نمونه سوالات برنامه نویسی ویژوال بیسیک ارشاد کتاب مجموعه سوالات برنامه نویسی ویژوال بیسیک دانلود رایگان کتاب برنامه نویسی ویژوال بیسیک خرید کتاب برنامه نویسی ویژوال بیسیک نمونه سوالات آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک فنی و حرفه ای نمونه سوالات تستی برنامه نویسی ویژوال بیسیک با جواب رایگان نمونه سوالات آزمون ادواری برنامه نویسی ویژوال بیسیک نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه نویسی ویژوال بیسیک آزمون عملی برنامه نویسی ویژوال بیسیک آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک فنی و حرفه ای سوالات فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای